Könsnormer i bildspråket

Könsnormer i bildspråket är ett pedagogiskt material från Statens medieråd som fokuserar på bilder och genus – vad som formar vår uppfattning av, och våra förväntningar på, hur kvinnor och män är och bör vara.

Syftet med verktyget är att ge grundläggande kunskaper om hur normer kring kön skapas i bild och att träna elever på högstadiet och gymnasiet att kritiskt granska bildtraditioner.

Materialet visar hur vi ständigt kommunicerar med bilder och hur vi behöver analysförmåga för att kunna demaskera och förstå bilders budskap. Tränar vi på att läsa bilder blir vi bättre på att analysera, förstå och problematisera det vi ser.

Könsnormer i bildspråket är den andra delen i en serie om bilders betydelse i dagens medielandskap. Bilder och verkligheter är del tre och den första delen i serien är Propaganda och bilders makt.

Om du arbetar med alla delar tar det cirka 4-5 entimmeslektioner, beroende på hur snabbt dina elever arbetar och hur mycket tid ni tar till diskussioner.

Liknande verktyg

Schyst! är en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt. Det även finns ett arbetsmaterial att utgå ifrån om du vill arbeta med frågorna i din organisation.

Att synas på lika villkor är en handbok för normkritisk kommunikation, framtagen av Region Kronoberg.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 6 september 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022