Oavsett kön? - Handbok för arbete med jämställdhet och trans

RFSL:s utgångspunkt är att jämställdhet och transpersoners rättigheter inte ska ställas emot varandra, utan att de tvärtom kan stärka och fördjupa arbetet för ett samhälle där alla människor, oavsett kön, har samma rättigheter, möjligheter och livsvillkor. Därför har de utvecklat konkreta metoder i denna handbok.

Handboken innehåller:

  • Kunskap om trans, transpersoners livsvillkor och om vad en verksamhet kan göra för att inkludera transpersoner.
  • Arbetssätt för inkludering av transpersoner i jämställdhetsarbetet genom chefers agerande, mål & policyarbete, kommunikation, könsuppdelad verksamhet, rekrytering och finansiering.
  • Modeller för hur det går att arbeta med makt- och behovsanalyser utifrån en flerdimensionell syn på kön.
  • Arbetssätt för kartläggande arbete som enkätundersökningar, dialoggrupper, könsfördelning, lönekartläggning och resursfördelning.

Här finns handboken

Oavsett kön? - Handbok för arbete med jämställdhet och trans hittar du på RFSL:s egen webbplats där de även listar sina andra publikationer. 

 

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 6 september 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022