Politiska jämställdhetsutskott skapar hållbarhet

Eskilstuna, Umeå och Örebro kommun har alla tre ett särskilt politiskt organ för att driva på jämställdhetsarbetet. Det är en framgångsfaktor i deras mångåriga arbete med jämställdhetsintegrering och bidrar till långsiktig hållbarhet.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Politiska jämställdhetsutskott skapar hållbarhet

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 21 oktober 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022