Rikare affärsmodeller

Rikare affärsmodeller är ett webbaserat verktyg som hjälper företag och organisationer att bli bättre på jämställdhet och i förlängningen göra bättre affärer. Målet är att inkluderande affärsmodeller ska leda till ökad konkurrenskraft.

Verktyget Rikare affärsmodeller, eller Richer business, är framtaget i samverkan mellan forskare, företag och kommuner. Det utgår från ett normkritiskt perspektiv på företagande och innovation, som utmanar etablerade föreställningar om vems behov, intressen, idéer och kompetenser som ska vara vägledande för hur framtidens varor, tjänster och värdekedjor formas. Syftet är att tillvarata en mångfald av värdefulla perspektiv i produktionen av varor och tjänster.

Verktyget låter dig som användare självkritiskt granska hur just ditt företag agerar inom fyra olika scenarion med fokus på sex olika områden: kundvärde, kapital, kompetens, kollaboration, kommunikation och kultur.

  • Scenario 1: Osynligt kundvärde. Hur gör vi för att se och värdera det som lätt glöms bort?
  • Scenario 2: Härskartekniker. Hur gör vi för att förebygga, uppmärksamma och bemöta dem?
  • Scenario 3: Osynlig kompetens. Hur kan vi bli bättre på att synliggöra och tillvarata den?
  • Scenario 4: Vilka signaler skickar vi? Hur gör vi för att kommunicera våra värderingar på rätt sätt?

 

Här finns verktyget

Rikare affärsmodeller ingår projektet Gender Smart Arena, som är ett samarbete mellan Luleå Universitet, företag och kommuner, med syfte att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt och sysselsättning i Norrbotten och Västerbotten.

Verktyget är gratis och finns online. På sidan finns också tips och länkar till fördjupande material.

Rikare affärsmodeller

Liknande verktyg

Härskartekniker är metoder som används – medvetet eller omedvetet – av personer eller grupper som vill behålla sin maktposition. Genom samtal kan du lära dig om härskartekniker samt hur de kan bemötas. För detta kan du använda övningen Gruppsamtal om härskartekniker och motstrategier.

 

Publiceringsdatum: 25 augusti 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022