Stadsarkivet lyfter fram gömda och glömda kvinnor

Stockholms stadsarkiv arbetar med ett jämställdhetsperspektiv för att lyfta fram gömda och glömda kvinnor ur sina samlingar, för att belysa villkoren för mansrollen, och för att kvinnor och män ska få lika stort utrymme i det som arkiveras idag.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Stadsarkivet lyfter fram gömda och glömda kvinnor

Publiceringsdatum: 11 november 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022