Utbildningar för universitet och högskolor

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Ryggen på åhörare i en föreläsningssal

Högskolor och universitet ger kurser på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Kurserna riktar sig till lärare och personer med utbildningsansvar på ett lärosäte.

Kurserna riktar sig specifikt till lärosäten med utbildningar som har ”att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” som ett examensmål. Syftet är att den som blir utsatt för våld ska kunna få bästa möjliga bemötande av de yrkesgrupper som ska ge stöd. 

Utbildningarna ger kunskap om ämnen som

  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Barnäktenskap
  • Tvångsäktenskap
  • Könsstympning av flickor och kvinnor
  • Våld mot barn
  • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål
  • Hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer

Utbildningarna planeras i samverkan med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län och genomförs i samverkan med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum  vid Linköpings universitet.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 19 december 2023

Senast uppdaterad: 3 april 2024