Kurser för anställda vid lärosäten

Högskolor och universitet ger kurser om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Kurserna riktar sig till dig som är lärare eller har ett utbildningsansvar på en högskola eller ett universitet.

Vuxna studenter sett bakifrån som lyssnar till en manlig lärare i oskärpa vid en whiteboard

I nuläget sker undervisningen digitalt och den bedrivs på flera olika lärosäten. När det går att anmäla sig till en kurs kan du hitta den både på vår och lärosätets webbplats. Kurserna ger högskolepoäng.

Exempel på ämnen är hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning av flickor och kvinnor, våld mot barn, prostitution och människohandel för sexuella ändamål och hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer. 

Om du är intresserad av någon av ovan kurser, mejla eller ring Johanna Larsson, johanna.a.larsson@jamstalldhetsmyndigheten.se  tel: 076-695 22 02 .

Kunskap om våld som examensmål

Dessa kurser ges inom ramen för ett regeringsuppdrag där Jämställdhetsmyndigheten ska stötta lärosäten med utbildning i ämnet mäns våld mot kvinnor.

De riktar sig specifikt till lärosäten med utbildningar som har ”att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” som ett examensmål. Syftet är att den som blir utsatt för våld i en nära relation ska kunna få bästa möjliga bemötande av de yrkesgrupper som ska ge stöd.

Läs mer om uppdraget och examensmålet i artikeln Högskolor behöver bli bättre på att undervisa om våld.

Utbildning

Mäns våld mot kvinnor

Prostitution och människohandel

Könsstympning av flickor och kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 16 maj 2022

Senast uppdaterad: 3 april 2024

Lärosätens utbildningsbehov

Fem personer som går nerför en trappar utomhus utanför en universitetsbyggnad. De ler och är i samtal med varandra.

En studie som följer upp lärosätenas behov av utbildning i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Lärosätenas utbildningsbehov
Fem personer som går nerför en trappar utomhus utanför en universitetsbyggnad. De ler och är i samtal med varandra.