Kurser för anställda vid lärosäten

Högskolor och universitet ger kurser om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Kurserna riktar sig till dig som är lärare eller har ett utbildningsansvar på en högskola eller ett universitet.

Vuxna studenter sett bakifrån som lyssnar till en manlig lärare i oskärpa vid en whiteboard

I nuläget sker undervisningen digitalt och den bedrivs på flera olika lärosäten. När det går att anmäla sig till en kurs kan du hitta den både på vår och lärosätets webbplats. Kurserna ger högskolepoäng.

Exempel på ämnen är hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning av flickor och kvinnor, våld mot barn, prostitution och människohandel för sexuella ändamål och hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer. 

  • Att examinera och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck 3 hp
    Utbildningen ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet, samt utformning av kursplan.

  • Att undervisa om barns våldsutsatthet 3 hp
    En tredagarskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på barns utsatthet. Du som deltagare bland annat att få stöd i att identifiera lärandemål, välja pedagogisk metod och att planera undervisning om våld mot barn. Kursen innehåller både tematiska föreläsningar och diskussioner samt arbete i grupp där du som deltagare får diskutera dilemman, utmaningar och vägval i undervisningen tillsammans med kollegor från andra lärosäten.

  • Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor, 5 hp
    En kurs på avancerad nivå med övergripande syfte att stärka lärosätenas förutsättningar och kompetens att utbilda inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Fokus ligger på teoretiska perspektivs betydelse för arbetet inom den egna professionen.

Inga kurser har fastställda datum. Om du är intresserad av någon av ovan kurser, mejla eller ring Kerstin Kristensen kerstin.kristensen@jamstalldhetsmyndigheten.se, tel: 0720-852531.

Kunskap om våld som examensmål

Dessa kurser ges inom ramen för ett regeringsuppdrag där Jämställdhetsmyndigheten ska stötta lärosäten med utbildning i ämnet mäns våld mot kvinnor.

De riktar sig specifikt till lärosäten med utbildningar som har ”att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” som ett examensmål. Syftet är att den som blir utsatt för våld i en nära relation ska kunna få bästa möjliga bemötande av de yrkesgrupper som ska ge stöd.

Läs mer om uppdraget och examensmålet i artikeln Högskolor behöver bli bättre på att undervisa om våld.

Utbildning

Mäns våld mot kvinnor

Prostitution och människohandel

Könsstympning av flickor och kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 16 maj 2022

Senast uppdaterad: 31 januari 2023