Att synas på lika villkor

Hur utmanar vi normer istället för att befästa dem? Vilka ord och bilder ska vi använda för att representera alla i samhället? Att synas på lika villkor är en handbok för normkritisk kommunikation.

Handboken utgår från de sju diskrimineringsgrunderna och ger tips på hur du undviker genusklyschor i bilder, använder ett jämlikt språk och visar respekt för alla. Den kan vara ett stöd i vardagen när du skriver rapporter, gör presentationer och inbjudningar, tar fram rekryteringsmaterial eller publicerar på webben.

Det finns checklistor som går att skriva ut och hänga upp på väggen, och handboken är även tänkt att fungera som inspiration till samtal mellan kollegor om inkludering och jämlikhet.

 

Här finns verktyget

Verktyget har tagits fram för medarbetare i Region Kronoberg, men är relevant för alla som har dessa typer av arbetsuppgifter. På deras webbplats kan du ladda ner handboken som pdf, och det går även att beställa ett exemplar genom att kontakta Region Kronobergs kommunikationsavdelning.

Att synas på lika villkor

 Liknande verktyg

Könsnormer i bildspråket är ett pedagogiskt material från Statens medieråd som fokuserar på bilder och genus – vad som formar vår uppfattning av, och våra förväntningar på, hur kvinnor och män är och bör vara.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 19 augusti 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022