Nolltolerans mot skojbråk gav bättre skolresultat och tryggare skola

När Presterudsgymnasiet i samarbete med kommunens Folkhälsoenhet genomförde en trygghetsvandring på skolan visade det sig att trakasserier förekom och att det fanns platser som elever upplevde som otrygga. Åtgärder har gjort skolmiljön tryggare och elevresultaten har förbättrats.

Ta del av exemplet på SKR:s webbplats

Detta är ett lärande exempel från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

I exemplet beskrivs bakgrund, genomförande, vad arbetet lett fram till och vilka slutsatser som dragits. Hela texten och mer information hittar du på SKR:s webbplats.

Nolltolerans mot skojbråk gav bättre skolresultat och tryggare skola

Utbildning

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 22 oktober 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022