Vägledning för jämställd fysisk planering

Denna vägledning hjälper dig som arbetar med samhällsplanering att bidra till ökad jämställdhet i samhället.

Jämställdhetsperspektiv i samhällsplaneringen är en viktig fråga som behöver uppmärksammas och tas med i den kommunala planeringen. Den här vägledningen är en hjälp på vägen för dig som arbetar med samhällsplanering. Den tar upp lagstiftning, politiska mål, forskning och statistik. Hur ska samhället planeras så att det passar både män och kvinnor? Sista i materialet finns en processanpassad checklista för dig som samhällsplanerare.

Här finns vägledningen

Vägledningen har tagits fram och uppdaterats (2019) av Länsstyrelsen Skåne och finns att ladda ner som pdf.

Vägledning för jämställd fysisk planering

 

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 14 september 2021

Senast uppdaterad: 16 mars 2023